------ R E K L A M A ------
Books!

Zawody W HOŁDZIE UCZESTNIKOM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944

 1 sierpnia 2012 w godz 15.00 - 17.00 UTC zostanie rozegrana kolejna edycja zawodów krótkofalarskich dla uczczenia pamięci Bohaterów Powstania Warszawskiego. Zachęcamy wszystkich nadawców do udziału w zawodach.
 

 


Wyciąg z regulaminu (2012):

CEL ZAWODÓW
Złożenie hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego 1944, a zarazem upamiętnienie męstwa
żołnierzy armii podziemnej oraz patriotycznej postaw dzieci, młodzieży i cywilnej ludności
Warszawy, w bohaterskim 63 dniowym zrywie powstańczym przeciwko okupantowi
hitlerowskiemu.
 
TERMIN I CZAS ZAWODÓW
1 sierpnia każdego roku od godziny 15:00 - 17:00 UTC (17:00 – 19:00 LT).
 
PRZEBIEG ZAWODÓW
• w zawodach obowiązuje czas UTC (czas uniwersalny),
• w zawodach obowiązują emisje CW oraz SSB,
• obowiązuje numeracja ciągła,
• pasmo 3,5 MHz w segmentach przeznaczonych do prowadzenia zawodów,
• ograniczenie mocy do 100 W
 
WYWOŁANIE W ZAWODACH
• na CW - "TEST - PW",
• na SSB - "Wywołanie w zawodach Powstanie Warszawskie",
 
WYMIANA RAPORTÓW
Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne składające się z RS lub RST kolejnego
trzycyfrowego numeru QSO np:
• emisja CW 599 001,
• emisja SSB 59 001,
 
Uczestnicy Powstania Warszawskiego oraz stacje posiadające znaki okolicznościowe
nawiązujące do Powstania lub miejsc związanych z Powstaniem Warszawskim wymieniają
grupy kontrolne składające się z RS lub RST, kolejnego numeru QSO oraz skrótu "PW" np:
• emisja CW 559 001 PW,
• emisja SSB 59 001 PW,
 
Natomiast stacje pracujące z Warszawy podają grupy kontrolne składające się z RS lub RST
oraz skrótu "WM" np:
• emisja CW 559 001 WM,
• emisja SSB 59 001 WM.
 
Stacja organizatora SP5KCR lub HF68PW w przypadku otrzymania znaku czasowego
podaje grupę kontrolną składająca się z RS lub RST, oraz skrótu "PW".
 
ŁĄCZNOŚCI W ZAWODACH
Z tą samą radiostacją można nawiązać po dwie łączności - jedną na CW i drugą na SSB.
Wszystkie radiostacje obowiązuje 5 minut QRT przed i po zawodach (od godziny 16:55 - 17:00
oraz od godziny 19:00 - 19:05 czasu lokalnego).
Od godziny 15:00 do godziny 15:01 UTC (od godziny 17:00 do godziny 17:01 czasu lokalnego)
WSZYSTKIE RADIOSTACJE biorące udział w zawodach oddają 1 minutą ciszy radiowej: 
HOŁDU UCZESTNIKOM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944


PUNKTACJA
Za każde bezbłędne , potwierdzone QSO zalicza sie:
• ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej "PW":
- na CW - 30 pkt.,
- na SSB - 15 pkt.,
• ze stacją organizatora HF67PW podającą w grupie kontrolnej "PW":
- na CW - 20 pkt.,
- na SSB - 10 pkt.,
• ze stacjami podającymi w grupie kontrolnej "WM":
- na CW - 10 pkt.,
- na SSB - 5 pkt.,
• z pozostałymi stacjami:
- na CW - 2 pkt. ,
- na SSB - 1 pkt. ,
 
Stacja organizatora nie będzie klasyfikowana.
 
WYNIKI KONCOWE
To suma punktów za wszystkie QSO lub nasłuchy. Mnożnika nie stosuje się.
 
NASŁUCHOWCY
Obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych od obu korespondentów. Jedna i ta sama
stacja nasłuchiwana może być wykazana dwukrotnie - jeden raz na CW, a drugi raz na SSB.
 
ŁĄCZNOŚCI NIE ZALICZONE
Łączności nie zalicza się w przypadku:
• nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (obowiązkowe "QRT"),
• braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta,
• braku logu korespondenta jeśli jego znak występuje mniej niż w pięciu dziennikach,
• rozbieżności czasu w dziennikach korespondenta więcej jak 5 minut,
• powtórnej łączności z tą samą stacją (DUPE),
• zniekształceniu znaku korespondenta (CALL),
• zniekształcenie grupy kontrolnej (RPRT),
 
KLASYFIKACJA
A PW- stacje podające w grupie kontrolnej "PW",
B SO CW/SSB - stacje indywidualne - CW + SSB,
C MO CW/SSB - stacje klubowe - CW + SBB,
D MO/SO CW - stacje indywidualne i klubowe tylko CW,
E MO/SO SSB - stacje indywidualne i klubowe tylko SSB,
E (YL) SO SSB – stacje indywidualne SSB obsługiwane przez kobiety,
F WM - stacje podające w grupie kontrolnej "WM",,
G SWL - stacje nasłuchowe,
 
TROFEA
• za zajęcie od I do III miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznane będą
puchary lub grawertony ozdobne, medale, dyplomy laureatów,
- za zajęcie od IV do VI miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznane będą
dyplomy laureatów,
• stacje zagraniczne biorące udział w zawodach zostaną uhonorowane „Dyplomami
Honorowymi”,
• pozostałe stacje biorące udział w zawodach otrzymają dyplomy uczestnika.
 
Uwaga!
W przypadku braku sponsorów grawertony ozdobne (puchary) zostaną przyznane tylko
stacją zajmujące 1 miejsca w swoich grupach klasyfikacyjnych.  
 
Dyplomy laureatów zawodów będą się różniły od dyplomów uczestników zawodów zmianą
kolorystyczną.
Dyplomy zostaną rozesłane do wszystkich uczestników pocztą elektroniczną w postaci pliku
PDF do wydrukowania we własnym zakresie. 
 
DZIENNIKI ZAWODÓW
Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej preferowany format *.cbr, *.log lub *.fil należy
przesłać w terminie 14 dni od czasu zakończenia zawodów na adres poczty elektronicznej.
 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
W temacie listu należy umieścić znak stacji oraz grupę klasyfikacyjną  np: HF67PW A PW lub
SP5xxx F WM.
 
Plik jako załącznik – nazwa pliku powinna zawierać tylko nazwę jako znak oraz rozszerzenie
pliku np. hf68pw lub sp5xxx.log. Stacje pracujące z innego miejsca zainstalowania radiostacji
nazwę pliku podają jako np.: sq5xxx_p 
 
Komisja zawodów prosi o przestrzeganie zasad nadsyłania plików, pozwoli to na szybkie i
sprawne ich przeliczenie. 
Każdy wysłany dziennik pocztą elektroniczna na wskazany adres poczty elektronicznej
posiadający prawidłowy temat będzie automatycznie potwierdzany. Informacje o otrzymanych
dziennikach umieszczone zostaną na stronie internetowej klubu SP5KCR  www.sp5kcr.eu 
 
Uwaga: 
Dziennik przesłany po terminie (decyduje data stempla pocztowego oraz czas i data wysłania e-mail'a)  będzie użyty jedynie tylko do kontroli. 
 
Do logowania Zawodów oraz prowadzenia nasłuchów polecamy program DQR-log kol.Marka
Niedzielskiego - SP7DQR do pobrania z jego strony domowej 
http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html .


ROZLICZENIE ZAWODÓW
Do obliczenia wyników zawodów zostanie  użyty program komputerowy. Rozliczenie zawodów
nastąpi w ciągu 1 miesiąca od daty zakończenia zawodów.
 
WYNIKI ZAWODÓW
Wyniki będą wydawnictwach krótkofalarskich, na stronie internetowej Klubu SP5KCR
www.sp5kcr.eu oraz www.mazowszelok.pl .
 

Przykładowy plik *.cbr
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST : W HOŁDZIE UCZESTNIKOM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
CALLSIGN: SQ5WWK
LOCATOR : KO02de
CATEGORY: F WM
PROVINCE: R – WM
CLAIMED-SCORE: 0
NAME : Włodzimierz Karczewski 
E-MAIL : sq5wwk@ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
ADDRESS : P.O. Box 9
ADDRESS : 02-788 Warszawa 126
ADDRESS : Polska – Poland
SOAPBOX: IC-751A 100 W, IC-AT500, 
SOAPBOX: ANTENA DIPOL 80M
SOAPBOX: 
SOAPBOX: PLIK UTWORZONY PROGRAMEM "CABRILLO GENERATOR" - (C) SP7DQR
QSO:  3500 PH 2011-08-01 1501 SQ5WWK         599     001 HF67PW        599      PW
END-OF-LOG:     
 

By: Joomla Free Templates