------ R E K L A M A ------
Books!

Dyplom - Memoriał bł. ks. Jerzego Popiełuszki - HF28JP

1 października na pasmach amatorskich KF startuje akcja dyplomowa upamiętniająca męczeństwo błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Pomysłodawcą i organizatorem jest klub krótkofalowców SP2KFL z Włocławka.

 

 

Celem akcji jest upamiętnienie życia i męczeńskiej śmierci kapelana "Solidarności". Został on 19 października 1984 roku porwany przez funkcjonariuszy ówczesnej Służby Bezpieczeństwa. Był torturowany. Do dziś nie udało się wyjaśnić wszystkich okoliczności, które zaszły pomiędzy 19 a 30 października, gdy ciało księdza wyłowiono z Wisły we Włocławku. Bezpośredni sprawcy porwania i zamordowania księdza Popiełuszki zostali skazani na kary więzienia. Nie udało się ustalić na czyje polecenie działali.

 

Warunkiem uzyskania dyplomu jest przeprowadzenie w okresie od 1 do 19 października 2012 roku łączności ze stacją okolicznościową HF28JP oraz trzech łączności ze stacjami indywidualnymi wymienionymi w regulaminie.

 

 

Regulamin Dyplomu

 

„ Memoriał bł. ks. Jerzego Popiełuszki"

 

HF28JP

edycja 2012

 

1. Wydawca dyplomu: Klub Krótkofalowców LOK SP2KFL , ul. Wronia 23/25 , 87-800 Włocławek.


2. Cele dyplomu: upamiętnienie męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Popularyzacja przesłania "Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Propagowanie ham spiritu na pasmach amatorskich. 

 

3. Czas trwania akcji dyplomowej: od 01.10.2012.do 19.10.2012

 

4. Warunki uzyskania dyplomu:

 

a) Warunkiem uzyskania dyplomu jest zdobycie 50 pkt. wg klucza:
-obowiązkowa łączność ze stacją okolicznościową pracującą dla upamiętnienia męczeństwa  bł. ks. Jerzego Popiełuszki (w roku 2012 - HF28JP) - 20pkt.
-łączność ze stacjami  indywidualnymi:
SP2OFP, SP2OFF, SQ2JAM, SP2GZY, SQ2HCU, SP2JVT,  SQ2HXW, SQ2DMX,SQ2OSK, SP2BH, SP2SWA, SP2SWL, SP2ILQ, SQ2KAF, SQ2KAD, SQ2EAW.SQ2RCM,SP2WLB  – 10pkt.
b) Łączności z tymi samymi stacjami można powtarzać na innych pasmach lub innymi emisjami. Emisje BPSK oraz QPSK traktuje się łącznie.

 

c) Łączności przez przemienniki oraz Echolink nie są zaliczane.

 

d) Warunki uzyskania dyplomu przez nasłuchowców są takie same jak dla nadawców, przy czym zamiast łączności należy przeprowadzić nasłuchy.

 

e) Koszt dyplomu(druk i dystrybucja) - 10PLN(wysyłka krajowa)  lub 5 Euro (wysyłka zagraniczna).

 

Przy odbiorze osobistym koszt dyplomu 5PLN.  Dla członków klubu SP2KFL dyplom bezpłatny. Nie przewiduje się dyplomu w wersji elektronicznej. 

 

f) Potwierdzenia łączności w formie kart QSL nie są wymagane.

 


5. Zgłoszenia na dyplom: będą przyjmowane drogą elektroniczną w terminie do  31.10.2012 r. lub pocztą tradycyjną do 10.11.2012r (decyduje data dotarcia do adresata).

 

Adres: Liga Obrony Kraju Klub Krótkofalowców SP2KFL ul. Wronia 23/25  87-800 Włocławek

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Zgłoszenia na dyplom muszą zawierać:

 

-Imię i nazwisko, znak wywoławczy , adres korespondencyjny, adres e-mail;

 

-Wykaz punktowanych łączności : data i godzina, pasmo, emisja, znak korespondenta, raport.

 

Przelewu za dyplom należy dokonać na konto:

 

Liga Obrony Kraju we Włocławku ul. Wronia 23/25

 

Nr.     33 1240 5282 1111 0000 4894 3156

 

W tytule przelewu należy koniecznie podać swój znak, a w przypadku gdy będzie wykonywany z konta innej osoby także swoje imię i nazwisko.
Zaleca się korzystanie z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie http://www.sp2kfl.org
6. Aktualne informacje będą umieszczane na stronie organizatora.

 

Regulamin obowiązuje od 01.10.2012 

 

By: Joomla Free Templates