------ R E K L A M A ------

Wybór anteny telewizyjnej

Wybór dobrze pracującej anteny telewizyjnej jest nie lada wyzwaniem. Przedstawiamy zbiór informacji przydatnych dla osób samodzielnie montujących nową lub modernizujących instalację antenową.


Instalacja antenowa składa się z dwóch głównych elementów : anteny i linii zasilającej (kabla antenowego). Przy antenie oraz w różnych miejscach linii mogą być montowane dodatkowe urządzenia aktywne lub pasywne. Należą do nich symetryzatory, zwrotnice, wzmacniacz, rozdzielacze itp. Równie ważne są dobrze wykonane złącza, przede wszystkim wtyki antenowe. Poniżej omówimy temat parametrów i doboru anteny.

1. Parametry techniczne anteny telewizyjnej.

Antena jest elementem odbierającym "z eteru" fale elektromagnetyczne. Jej zadaniem jest odbiór sygnału telewizyjnego z właściwego kierunku. Nie istnieją specjalne anteny do telewizji cyfrowej.  Każda antena posiada kilka ważnych parametrów:

- pasmo pracy (kanały)

- zysk kierunkowy

- stosunek promieniowania przód/tył

- szerokość wiązki głównej

- polaryzacja

- impedancja wejściowa

- ilość elementów, długość, waga

 Pasmo pracy: określa do jakiego zakresu częstotliwości jest przeznaczona antena. Można zastosować antenę szerokopasmową 21-69 ale trzeba pamiętać, że tak skonstruowana antena będzie zawsze gorsza od anteny skonstruowanej na węższy wycinek pasma. Najłatwiejsza sytuacja występuje w rejonach kraju, gdzie multipleksy ulokowane są na niedalekich od siebie kanałach. Np. dla odbioru z nadajnika z Piasków k. Lublina wystarczy by antena pracowała dobrze na kanałach od 21 do 33. Można wtedy zastosować antenę na kanały 21-35. Podobnie dla odbioru z nadajnika ze Śremu k. Poznania lepiej niż antenę szerokopasmową zastosować antenę na kanały 21-45. Anteny takie mają zwykle lepsze tłumienie przód/tył oraz większy zysk kierunkowy.

Zysk kierunkowy: to w najprostszym ujęciu parametr określający "wzmocnienie" anteny na głównym kierunku pracy. Określa on w skali decybelowej różnicę siły sygnału odbieranego na na głównym kierunku pracy przez badaną antenę w porównaniu z anteną wzorcową. Krótko mówiąc - im większy tym lepiej. Ważne jest, że producenci anten stosują dwa wzorce odniesienia: dipol półfalowy - wtedy jednostka pomiarowa nosi nazwę "dBd" lub promiennik izotropowy - jednostka "dBi". Często też w danych technicznych podaje się "dB". Nie wiadomo wtedy jak naprawdę mierzono daną antenę. Można tylko przypuszczać, że producent miał na myśli "dBd". Jest to ważne, ponieważ promiennik izotropowy posiada do dipola półfalowego  zysk -2,14 dBd. Oznacza to, że zysk 2,14dBi = 0 dBd. Stosowanie jednostki "dBi" jest częstym chwytem marketingowym podnoszącym "na papierze" parametry anteny. Kolejnym chwytem jest podawanie parametru "zysk anteny" bez określenia czy chodzi o "zysk energetyczny" czy  o "zysk kierunkowy". Zysk energetyczny jest parametrem dokładniejszym, ponieważ uwzględnia sprawność (straty) anteny.

Stosunek promieniowania przód/tył (tłumienie przód/tył) : to parametr określający jak mocno tłumiona jest wiązka sygnału "przychodząca" z tyłu i z boków anteny. Za tłumienie sygnału z tyłu odpowiedzialny jest tzw. reflektor, czyli mniej lub więcej rozbudowany fragment anteny, często w formie "jaskółczego ogona" lub "siatki", znajdujący się na jej końcu. Tłumienie jest ważnym parametrem. Sygnał może docierać do anteny odbiorczej różnymi drogami (ponieważ często ulega odbiciom). Emisja cyfrowa OFDM zawiera mechanizm pozwalający w pewnym stopniu korygować ten problem (posiada zaprojektowany tzw. Guard Interval). Jednak  najlepszą ochroną jest antena dobrze tłumiąca sygnał z niepożądanego kierunku. Tłumienie sygnału "z tyłu" pozwala też obniżyć poziom zakłóceń i w rezultacie poprawnie zdekodować żądany sygnał. Anteny szerokopasmowe mają często rozbudowany reflektor pozwalający uzyskać tłumienie na poziomie 25dB (tu nie występuje "dBd" czy "dBi"). Anteny dedykowane na węższe pasmo pracy mimo mniej rozbudowanego reflektora oferują tłumienie nawet 28-30dB. 

Szerokość wiązki głównej: to parametr określający w stopniach kąt (na głównym kierunku pracy) w którym zawiera się główna wiązka promieniowania do poziomu - 3dB. Mówiąc krótko - im kąt mniejszy tym "ostrzej" ustawia się antenę w kierunku nadajnika. Szerokość wiązki ma znaczenie. Jeśli planujemy odbierać sygnał z jednego nadajnika  - powinna być jak najwęższa. Jeśli natomiast antena ma odbierać sygnał z dwóch lub więcej nadajników na zbliżonym kierunku - wybierzemy antenę o odpowiednio szerokim kącie promieniowania.

Polaryzacja: wszystkie nadajniki DVB-T  w Polsce pracują w polaryzacji H (poziomej). Należy zatem sprawdzić czy antena pracuje w polaryzacji H.

Impedancja wejściowa: to parametr mówiący o tym co można bezpośrednio przyłączyć do anteny. Jeśli producent podaje 300Ω (om) oznacza to prawdopodobnie, że antena jest sprzedawana bez symetryzatora (ściślej transformatora symetryzującego) i trzeba go dokupić osobno lub (w uzasadnionych przypadkach) w jego miejsce zastosować symetryzator ze wzmacniaczem antenowym. Jeśli producent podaje 75Ω (om) to z reguły oznacza, że antena jest przystosowana do bezpośredniego przyłączenia kabla antenowego. Oczywiście tu również można dokupić i zamiennie z symetryzatorem zastosować wzmacniacz antenowy.

- ilość elementów, długość, waga: to parametry czysto mechaniczne. Wybierając antenę trzeba brać pod uwagę jej wymiary i wagę pamiętając o warunkach w których będzie zainstalowana. Antena, szczególnie  na wysokim maszcie, jest narażona na bardzo trudne warunki, przede wszystkim silne wiatry. Należy to przewidzieć projektując instalację. Należy jeszcze wspomnieć o antenach różnej konstrukcji: obecnie w handlu oprócz typowych anten yagi (na jednym długim nośniku) znajdują się tzw. anteny "tri". Zapewniają co prawda mniejszy zysk w przeliczeniu na każdy element anteny, są natomiast znacznie krótsze mechaniczne co ułatwia instalację.

 

2. Wybór anteny telewizyjnej.

Przystępując do wyboru anteny trzeba dokładnie określić jakie sygnały będziemy odbierać. Interesować nas będzie przede wszystkim:

- czy antena ma być podłączona do jednego telewizora, do dwóch czy też do instalacji zbiorczej np. w domku jednorodzinnym.

- w jakiej odległości znajduje się nadajnik i jaką mocą pracuje

- na jakich kanałach nadawane są multipleksy, które chcemy odbierać

- czy będziemy odbierać sygnał z jednego kierunku (nadajnika)

Jeżeli antena ma być podłączona do większej liczby telewizorów, trzeba przewidzieć antenę o zysku na tyle dużym, żeby po podzieleniu uzyskać sygnał wystarczającej jakości. W uzasadnionych przypadkach warto używać rozdzielaczy aktywnych. Jeśli sygnał wymaga wzmacniacza to powinien on się znajdować jak najbliżej anteny.

Od odległości nadajnika i jego mocy będzie zależało jaką antenę należy zastosować. Najprostszym sposobem na dobór anteny do telewizji cyfrowej jest porównanie z odbiorem telewizji analogowej. Szukamy anteny odbierającej tv analogową w danej sytuacji  bardzo dobrze. Jeżeli np. w danej lokalizacji sygnał z danego nadajnika analogowego jest odbierany bardzo dobrze dopiero przy użyciu anteny Yagi 12el., to do odbioru DVB-T należy przewidzieć antenę Yagi 16el.

Od tego na jakich kanałach  będą odbierane multipleksy będzie zależeć, czy należy wybrać antenę szerokopasmową na kanały 21-69 czy też np. na kanały 21-35. W pewnych przypadkach korzystne może być zastosowanie dwóch anten oraz zwrotnicy antenowej. Jest ona niezbędna także w sytuacji odbierania sygnału z dwóch anten ustawionych w różnych kierunkach.

 

By: Joomla Free Templates