------ R E K L A M A ------

Mostek szumowy (noise bridge). Budowa i wykonanie.

Mostek szumowy (noise bridge) jest urządzeniem pomiarowym znanym i cenionym od bardzo dawna. W ostatnich dekadach używany jest rzadziej ze względu na dużą popularność wskaźników WFS. Z pewnych względów jest to jednak przyrząd lepszy i bardziej uniwersalny. Można go użyć m.in. do pomiaru indukcyjności i pojemności. Dlatego warto poznać to bardzo proste i zdecydowanie niedocenione urządzenie.Schemat blokowy mostka szumowego przedstawiony jest na rys. 1.

Sercem układu jest transformator w.cz. Do uzwojenia pierwotnego jest przyłączony generator, którego zadaniem jest wytworzenie sygnału szumu. Zwykle używa się generatora tzw. białego szumu, pracującego szerokopasmowo. Pozwala to uniknąć przestrajania i znacznego komplikowania układu. Właściwy mostek pomiarowy tworzy uzwojenie wtórne z odczepem na środku. Pomiędzy ten odczep a jeden z końców uzwojenia włącza się szeregowo rezystor zmienny i kondensator zmienny służące do przestrajania mostka. Elementy te powinny być pomierzone a ich wartości przy różnych położeniach pokręteł nacechowane na obudowie przyrządu. Pomiędzy drugi koniec a środek uzwojenia włącza się badaną antenę (posiadającą przecież R i C) . W momencie osiągnięcia takich samych wartości R i C na obu ramionach mostka szum w odbiorniku włączonym jak na rys. 1. osiągnie minimum. Określenie wartości rezystancji i reaktancji badanej anteny sprowadza się do odczytania wartości R i C jaką wskazuje przyrząd.

Mostka szumowego można też użyć do określenia indukcyjności cewek i pojemności kondensatorów. Służą do tego praktyczne wzory:


Istnieje wiele praktycznych wykonań mostka szumowego (noise bridge). W zależności od posiadanych elementów można skorzystać z jednego z nich. Jedną z aplikacji przedstawiono na rys. 3.

Wykorzystano tu tranzystory 2n2222 oraz rdzeń Amidon T50-2. Można użyć innych tranzystorów nieznacznie zmieniając układ. Także rodzaj rdzenia nie jest krytyczny. Można spróbować użyć różnych małych rdzeni toroidalnych a nawet rdzenia wykręconego ze starego filtra p.cz. Ważne jest przede wszystkim dobre sprzężenie uzwojeń. Dlatego dobrze jest nawinąć je wspólnie - trifilarnie - skręcając ze sobą przewody. Również elementy zmienne R i C użyte w mostku nie są krytyczne. Trzeba tylko dobrać kondensator montażowy (na rys. 3 - 150pF) tak, aby miał połowę zakresu kondensatora zmiennego. Mostek należy zamknąć w ekranowanej obudowie.By: Joomla Free Templates