------ R E K L A M A ------

Stenograficzny zapis schematów

Rysowanie schematów ideowych to podstawowa umiejętność znana wszystkim elektronikom - amatorom. Nie wszyscy jednak wiedzą, że istnieje sposób na zdecydowanie szybsze i łatwiejsze do wprowadzania poprawek rysowanie schematów. Zapis stenograficzny - bo o nim mowa - pozwala uprościć rysunek elementów. Ma to znaczenie w rysunku odręcznym, szczególnie wtedy gdy chcemy szybko przerysować układ o znacznej liczbie elementów.


Rysunek 1 zawiera zestawienie ogólnie przyjętych i najczęściej stosowanych symboli stenograficznych.

Zapis stenograficzny jest zdecydowanie uproszczony, co przyspiesza rysowanie. Ponadto zapis niektórych elementów ułatwia ich dorysowanie w gotowym schemacie. Kolejną cechą tego sposobu zapisu jest możliwość łączenia (wpisywania w siebie) kilku symboli.

Rysynek 2 przedstawia porównanie zapisu klasycznego ze stenograficznym. Ten sam schemat starano się przerysować możliwie szybko i czytelnie. Zapis stenograficzny jest wystarczająco czytelny dla osób znających jego symbole a przy tym czas rysowania był o ponad połowę krótszy.

 

By: Joomla Free Templates